• ข่าวเด็ดๆ
  • รักษาสิวที่พรเกษม แพงมั้ย ?

    มีปัญหาเยอะมากสำหรับผู้ไม่เคยรักษาสิวที่พรเกษมฯ ว่าพรเกษม แพงไหมหรือ พรเกษม ดีไหม ก็เลยจำต้องรวบยอดมาตอบดังต่อไปนี้ค่ะ

  • ข่าวเด็ดๆ
  • ไคโตซานกับเกษตร

    ด้วยในตอนนี้เกษตรกรส่วนมากยังมีความเชื่อไม่ถูกๆที่ทำการใช้สารเคมี จะช่วยให้พืชของคุณเติบโตก้าวหน้า ด้วยเหตุว่าไม่ต้องเสี่ยงกับแมลงศัตรูพืชต่างๆที่มากวนประสาทและก็กัดกินผลิตผลในพืชให้เสียหาย หรือโรคระบาดในพืชต่างๆแต่ว่าสิ่งนี้เองเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกอย่างมหันต์ เนื่องจากสารเคมีจากสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆพวกนั้น อันประกอบไปด้วยโลหะหนัก, สารกัมมันตภาพรังสี, สารเคมีที่มีความเป็นกรด-ด่าง อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อพืชของคุณ อีกทั้งการแทรกชอนของสารเคมีไปยังส่วนต่างๆของพืช การถูกล้างจากน้ำฝน อันจะมีผลให้สารเคมีต่างๆพวกนั้นไหลลงสู่หน้าดินและก็เกิดความทรุดโทรมต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้